Släktträdet

Grunden till släktträdet las av Gunnar Nilsson i Vettekulla, barnbarns barnbarn till Abraham och Kersta. Gunnars uppgifter fylldes sedan ut med diverse handskrivna register från olika sidor av släkten och blev det första släktträdet som las ut på nätet.

Efter hand växte registret även med andras bidrag fram till Lars Erik Bengtsson i Asarum förklarade hur släktforskning bör bedrivas. Tack vare hans idoga hjälp och vårt forskningssamarbete finns nu över 75 000 personer i nätregistret. Det växer fortfarande, men en stor del av tiden går åt till att verifiera eller förkasta gammalt och brodera ut med nytt.

Personerna är till allra största del bönder och annan landsortsbefolkning från västra Blekinge, framför allt Mörrum, Elleholm och Asarum.

Om du upptäcker fel i trädet - snälla - maila Ia Johansson - släktforskare och ättling.

Metod

Det kan vara värt att nämna några saker:
1. Stavningen är i görligaste mån generaliserad. I dopnotiser etc kan man se hur namnen stavades av samtiden.
2. Om personen inte har känt födelseår är ett ungefärligt uppskattat (alltid 5/10-tal) med hjälp av relaterade personer - anges med omkr
3. Ibland finns daterade händelser som gör att man kan räkna ut ett ungefärligt datum - anges med ber

 

I trädet finner du...

- ingen som levt under 2000-talet
- ingen född efter 1919
- ingen född efter 1900 utan bekräftat dödsår

Nytt i trädet

Med koncentration på Mörrums och Elleholms fs finns nu många dopnotiser och uppgifter från mantalslängder - samarbete med Per på Hultagården.
Nästa större uppdatering är planerad till julen 2022.

Obs - all familjeinfo är inlagd på modern, t ex referenser till husförhörslängder (hfl).

Par utan barn eller giftermålsdatum benämns sambor av programmet - vilket dom naturligtvis sällan var.


Släktträdet
Uppdaterat midsommardagen 2022