Personakt

Lisbet

Född:omkring 1670.

Barn med Nils (1665? - )

Barn:
Sissa Nilsdotter (1690? - )
Josef Nilsson (1690? - 1732)
Börje Nilsson Kråka (1698? - 1780)
Israel Nilsson Finne (1699? - 1738)
Måns Nilsson (1700? - 1753)

Noteringar

Lisbet och Nils barnaskara är baserad på bouppteckningen efter barnbarnet Nils Börjesson 1767-1802 - se bouppteckningen på Nils Börjesson.
Bouppteckningen namnger 17 personer som släktingar/arvingar till Nils Börjesson via fadern Börje Nilsson. Efter att ha vänt och vridit på sammanställningen och formuleringarna är det fråga om 3 levande kusiner och 14 kusinbarn/barn. Bouppteckningen namnger också 8 döda kusiner vilka de 14 kusinbarn/barnen ska stamma efter. Fördelen och det ovanliga med denna bouppteckning är att kvinnorna är angivna som arvtagare (och inte deras män), vilket förenklar uppgiften. Börje Nilssons syskon Josef, Sissa & Måns fanns redan i registret med passande barnaskaror - saknades en Israel Nilsson som återfanns via båtsmansregstret.
Sett till dopvittnen borde/kunde Gunnil Nilsdotter f ca 1702 g Mattis Jönsson f ca 1702 också vara en i syskonskaran, men inget av hennes barn/barn är funna bland arvingarna.
Att Börje Nilssons mor heter Lisbet är baserat på att alla syskon döpte sitt första flickebarn till just Lisbet! (Ingen av Gunnil Nilsdotters 9! döttrar fick dock namnet Lisbet.)