Personakt

Hans

Född:omkring 1650.

Barn med ?

Barn:
Berta Hansdotter (1675? - )
Nils Hansson (1675? - 1708)
Per Hansson (1675? - )

Noteringar

Barnaskaran efter Hans är baserad på följande domboksnotis från Bräkne härad:

1726-06-15
22. Bonde Jöns Persson på Sternö kärar Per Månsson och Per Persson i Froarp angående att de trätt i äktenskap med förmyndarna Nils Hanssons och Olof Jönssons efterleverskor i Froarp och angående redogörelse för arv. Två pund säd och en häst med betsel, vilket Nils Hansson mottagit. En svart klädesrock, ett par skinnbyxor, en blå klädeströja, en vit hatt och ett par stövlar, vilket Olof Jönsson tagit. Fiskeredskap som tredje förmyndaren Nils Nilsson [ska vara Jönsson?] i Dala mottagit, Per Månsson förmyndare för Nils omyndiga barn. Gårdsreparation och sålt timmer skall inräknas. Farmodern Bertas i Krusagården arv, vilket Olof Jönsson tagit, en brännvinspanna viket Nils Hansson tagit. Per Månsson säger att hans förman Nils Hansson, som var morbror till käranden, dog barnlös 1708 då Per Jönsson med den andra morbrodern Per Hansson ärvde honom. Arvet blev så att Per Månsson tog sin del, Per Månssons hustru nu sjuk och bör höras på sin hustrus eller sin döda faders Nils Jönssons [ska vara Jöns Nilsson?] vägnar. Per Jönsson tog ut sitt arv 1711 vid arvsskiftet efter Nils Jönsson. Per Hansson vill bevisa till nästa ting bevisa att arvet är innestående hos Per Månssons hustru, fast det efter mannen uttogs. Per Persson i Froarp förklarar sitt mottagna barnagods 1711-11-13 däruti befinnes 18 daler, vilka nu fordras. Per Perssons omyndiga styvson Nils Olofsson kommer att lida av oriktiga räkningar, Jeppe Klasson är hans förmyndare fast det inte finns någon egendom då kronobefallningsmannen Christian Mützell rår om gården. Jöns Persson berättar att Jöns Bengtsson skall vara vittne i detta mål. Jöns Bengtsson berättar att arrendatorn Benedict första året satt upp gärdesgård. Nils Jönsson flyttat från Dala till Törneryd har han satt brännvinspannan hos Per Matsson, där han blev sjuk och död. Per Månsson blev förmyndare för Nils Jönssons omyndiga barn. Och frågade efter pannan, tullnärsänkan på Hunnemara tagit pannan med förgivande att Nils var henne skyldig. Resolution; Per Månsson i Froarp befinnes att Jöns Persson och hans medarvingar ärvt dess antecessor matrimoni Nils Hansson på vilkens änka dess havda förmyndarskap pretantion görs och Jöns Perssons morbror Per Hansson påstått sig till nästa ting bevisa att fastän Jöns Perssons arv uttogs innan änkan gifte om sig har ändå arvet hos henne blivit innestående. Tinget finner skäligt att Per Perssons styvsons förmyndare Jeppe Klasson blivit kärad som ock Per Månssons hustru Botil Jönsdotter. Åligger Jöns Persson att då framte andra skäl och bevis vad han nu sig förbehållit.