Personakt

Per

Född:omkring 1650.

Barn med ?

Barn:
Jöns Persson (1675? - )
Mats Persson (1675? - )
Sven Persson (1675? - )
Åke Persson (1675? - )
Sissa Persdotter (1680? - 1738)

Noteringar

Ur Bräkne Härads dombok 1706-02-13
Från förra tinget, angående slagsmål mellan Christian Didriksson och bönderna Sven och Jöns Perssöner i Härnäs samt Åke Persson i Forneboda i Asarums gästgivargård den 1704-01-04, då Christian Didriksson på sitt hemman Svinaryds ägor var ditkallad att bevaka några saxiske fångar. Sven och Jöns inställde sig och förklarade att dess broder Åke inte var inblandad. Dessutom tillhör han Listers härad, där han bor. Sven däremot hade slagit Didriksson med en rönnpåk för att Didriksson påpekade att böndernas bössor var snapphanegevär. Didriksson hade rusat Sven i håret. Även andra bönder hade attackerat Didriksson med påkar medan Didriksson var fasthållen mot väggen av Sven. Vittnade för Didriksson gjorde borgarna i Karlshamn: Herr Jakob Hackert och Michael Sonnenberger. Sven Persson stämde Didriksson för skällsord och som vittne kallade han Truet Nilsson i Holje, vilken var inblandad i slagsmålet samt avsatte skogvaktaren Olof Bengtsson i Gungvala, avsatt för brukande av flärd vid fruktbärande träds utstämpling. Didriksson protesterar mot vittnena, vittnena ej godkända av rätten.
Källa swe-gen.se