Personakt

månssönernas mor

Född:omkring 1635.
Död:omkring 1695.Eftersom maken Johan Olofsson gifte om sig 1697 verkar 1695 vara ett lagom år för hennes död

Äktenskap med Måns Nilsson (1630? - >1676)

Vigsel:omkring 1660.

Barn:
Jöns Månsson (1660? - )
Nils Månsson (1660? - )
Sven Månsson (1660? - 1680?)
Gerton Månsson (1666? - 1721)
Jeppe Jakob Månsson (1670? - 1734)
Sone Månsson (1670? - )

Äktenskap med Johan Olofsson (1660? - )

Vigsel:omkring 1680.

Noteringar

Denna dam var först gift med Måns Nilsson, men gifte om sig med Johan Olofsson. I domtexterna som just nu ligger på Johan Olofssons nästa hustru Signe Olofsdotter kan man förledas tro att det var Signe som var mor till Måns Nilssons söner födda ca 1660-tal. Signe gifte sig dock med Johan Olofsson först 1697, men redan 1682 finns domtexten nedan som pekar ut Johan Olofsson som Månssönernas styvfar. Dessutom är det ganska säkert att en av styvsönerna Gerton är född ca 1666 medan Signes sista barn Ingeborg föds 1712. Av texten nedan utläses dessutom att Jöns & Nils Månssöner är myndiga 1682, vilket ger att den äldste borde vara född före 1660. Signe fick sitt sista barn Ingeborg 1712 - det torde vara en omöjlighet med mer än 50 år mellan första och sista barnafödande!

Ur Lister härads dombok 1682-12-07
Framkom Johan Olofsson i Lönnemåla på den ena sidan och två av hans styvsöner nämligen Jöns Månsson i Ruemåla och Nils Månsson i Hjorthallen på den andra sidan, deras egna och deras bröders vägnar som nu är omyndiga, insinuerar i rätten ett kontrakt och förlikning angående Jöns Månsson och Nils Månsson deras tillfallna fädernearv, så väl som efter deras salige broder Sven Månsson, som de erkänner att ha uppburit och bekommit. Vad sig den andra halva part av Lönnemåla gård angår som deras salige fader till ovan nämnde Jöns Månsson och Nils Månsson städslat har, behåller Johan Olofsson under sin possession till deras omyndiga komma till deras myndiga år, som de då alla därom vidare kan.