Personakt

Sone

Född:omkring 1660.

Barn med ?

Barn:
Sven Sonesson (1685? - 1740)
Tore Sonesson (1693? - 1755)

Noteringar

Ur Bräkne Härads dombok 1742-06-09
10. Bengt Jönsson på Norra Sternö angående sin hustrus omyndiga syskon, avlidne Sven Sonessons barn. Bengt bör mottaga förmyndarskapet. Bengt har redan två förmyndarskap. Nämndeman Tore Sonesson är fjärmare i skyldskap. Tore blir entledigad som förmyndare för sina brorsbarn. Deras bror Sone Sonesson [bör vara Svensson] samt svågern Bengt förordnas att mottaga förmyndarskapet.
1742-02-20
18. Lottesedel för avlidne Sven Sonessons efterlämnade omyndiga barns mödernearv efter Gya Olofsdotter, arv 99 C och 24 öre.

Av ovan utläses att Tore & Sven Sonessöner var bröder.