Personakt

Nils

Född:omkring 1650.

Barn med barnens mor (1655? - )

Barn:
Nilla Nilsdotter (1680? - 1711?)
Jöns Nilsson Suskull (1680? - 1711)
Olof Nilsson Suskull (1680? - )
Sven Nilsson (1680? - )
Mats Nilsson (1680? - )
Måns Nilsson (1680? - 1711?)
Per Nilsson (1680? - )
Per Nilsson Suskull (1685? - )

Noteringar

Se sonen Jöns bouppteckning 1711.
Nils i Suskull skulle kunna vara Nils Jönsson nedan.

Ur Bräkne härads dombok 1699-07-11:
Mickel Eskilsson och Mats Eskilsson kärar Nils Jönsson i Susekull, Sven i Björnamåla, Jöns Persson i Älmta och Jöns Vollemarsson i Farslycke. Beklagande sitt fattiga tillstånd att vara förmyndare för hustru Agdas omyndiga barn som hon avlat med sin salig man Per Jonsson i Gunnarstorp, särdeles som samma barns mormor hustru Agnes Matsdotter i Grimsmåla är nyligen genom döden avgången och dessutom är de pengar som barnen bör ha nämligen 105 C av Jon Persson i Gunnarstorp, barnens halvbror, intet fallna. Begär att svarandena som är närmast i svågerlag må påläggas att anta besväret lika med dem. Svarandena menar att Mickel och Mats är rätt i släkt med barnen på manslinjen och dessutom dömda att vara förmyndare för de 105 C och även motta deras lott efter mormodern eftersom det inte är mer än 10 C. De bör inte åligga dem, svarandena, taga något förmyndarskap för sina hustrurs släkt så länge någon i blodslinjen är vederhäftig. Mickel Eskilsson och Mats Eskilsson skall vara förmyndare för barnen och med sina svågrar Nils Jönsson, Sven i Björnamåla, Jöns Persson och Jöns Vollemarsson till hälften förestå de 105 C möderne men de 10 C efter mormodern behåller alla fyra svågrarna tillsammans.